تغییر زبان

17 آوریل, 2019 - Freerco - آرشیو
17 آوریل, 2019 - Freerco - آرشیو
یونجه خوراکی !!!!

یونجه خوراکی !!!!

رنگ های خوراکی مصنوعی این روزها بعنوان دغدغه های ذهنی مصرف کنندگان مواد خوراکی بحساب می آید از این رو آنها به سوی مصرف مواد طبیعی از جمله رنگهای خوراکی طبیعی روی می آورند . یکی از این رنگهای جالب ، رنگ سبز خوراکی طبیعی حاصل از کلروفیل موجود در اسفناج ، سبزیهای خوراکی می باشد.

نویسنده : سیدمسعود تقوی