Menu

Switch Language

اسانس‌در صنایع غذایی

اسانس‌در صنایع غذایی

by سیدمسعود تقوی, 20 آوریل, 2019

اسانس‌در صنایع غذایی

اسانس‌ ترکیب شیمیایی پیچیده گیاهی و دارای عطر و طعم مخصوص و قوی است و از بافت‌های مختلف گیاهان استخراج می‌شود.اسانس‌ها در دمای محیط به سرعت تبخیر می‌شوند، از این رو به آن‌ها مواد فرار نیز می‌گویند. برخی از اسانس‌ها قابلیت حل شدن در آب و الکل را دارا می‌باشند؛ اما بیشتر اسانس‌ها جزء مواد نامحلول محسوب می‌شوند.ویژگی دیگر روغن‌های فرار و یا همان اسانس‌ها فسادناپذیری و قابلیت تقطیر آن‌ها است و این ویژگی اسانس‌ها را از روغن‌های پایدار متمایز می‌کند.اسانس‌ها  از این رو در صنایع گوناگون مانند صنایع غذایی و صنایع بهداشتی و آرایشی مورد استفاده واقع می‌گردند .

اسانس‌ها خاصیت ضد عفونی کنندگی دارند از این رو می‌توانند موجب حفاظت مواد غذایی در برابر عوامل فاسدکننده شوند‌.اسانس‌ها، طعمهای گوناگونی دارند . برخی از آن‌ها شیرین برخی دیگر تلخ و برخی گس و یا سوزاننده هستند. از این رو استفاده از آن‌ها در مواد غذایی طعم‌های گوناگونی به آن‌ها می دهند . عطر خاص برخی از مواد غذایی نیز حاصل استفاده از اسانس‌ها می‌باشد.

 

No Comments


Leave a Reply

Your email address will not be published Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*