Menu

Switch Language

سیستم‌های امولسیفایر و پایدارکننده غذایی مزیت‌های فرایندی و اپتیمم سازی هزینه‌ها را در محصولات غذایی مـختلف ایـجاد می‌کنند. با سیستم‌های امولسیفایر و پایدارکننده غذایی، دو یا چندین افزودنی غذایی با هم ترکیب شده و احساس دهانی، بافت، قوام، رطوبت، امولسیون کنندگی، حجم، نرمی، پایداری حرارتی، پایداری انجماد/رفع انجماد و دیگر خصوصیات مناسب یا جایگزینی افزودنی را ایجاد می‌کنند. این سیستم‌های افزودنی اغلب از لحاظ اقتصادی به صرفه‌تر از نگرش افزودنی‌های تکی بوده و می‌تواند راه حل‌های جدید در خصوص چالش‌های فرمولاسیون‌های پیچیده پیشنهاد نماید.

دانلود کاتالوگ
اطلاعات بیشتر

سیستم‌های امولسیفایر و پایدارکننده غذایی