Menu

Switch Language

7 ژانویه, 2017 - شرکت فریر - Archive
حضور شرکت دانش بنیان طعم و رنگ فریر در بزرگترین مرکز خرید اصفهان (سیتی سنتر)

حضور شرکت دانش بنیان طعم و رنگ فریر در بزرگترین مرکز خرید اصفهان (سیتی سنتر)

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به مناسب هفته پژوهش و معرفی دستاوردهای دانش بنیان شرکت‌های مستقر در شهرک به عموم مردم، در بزرگترین مرکز خرید اصفهان (سیتی سنتر) حضور یافت.

Comment Number : No Comment Yet