Menu

Switch Language

17 آوریل, 2019 - شرکت فریر - Archive
یونجه خوراکی !!!!

یونجه خوراکی !!!!

رنگ های خوراکی مصنوعی این روزها بعنوان دغدغه های ذهنی مصرف کنندگان مواد خوراکی بحساب می آید از این رو آنها به سوی مصرف مواد طبیعی از جمله رنگهای خوراکی طبیعی روی می آورند . یکی از این رنگهای جالب ، رنگ سبز خوراکی طبیعی حاصل از کلروفیل موجود در اسفناج ، سبزیهای خوراکی می باشد.

Filled under : رویداد شرکت
Comment Number : No Comment Yet