تغییر زبان

4 می, 2019 - Freerco - آرشیو
4 می, 2019 - Freerco - آرشیو
کارامل ! رنگ قهوه ای خوراکی طبیعی

کارامل ! رنگ قهوه ای خوراکی طبیعی

کارامل یک رنگ غذایی قابل حل در آب است. رنگ آن از زرد روشن تا قهوه ای تیره میتواند متغیر باشد. رنگ کارامل یکی از قدیمی ترین و پرکاربردترین رنگ های غذایی است.

نویسنده : سیدمسعود تقوی